Thông báo  tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT DTNT Đông Gia Lai, tỉnh  Gia Lai năm học 2021 - 2022

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT DTNT Đông Gia Lai, tỉnh Gia Lai năm học 2021 - 2022

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT DTNT Đông Gia Lai, tỉnh Gia Lai năm học 2021 - 2022

Xem file thông báo gốc: Thongbaotuyensinhlop10_21_22.pdf

Tải mẫu đơn ở đây: MauDondutuyen_lop10.doc

Tải file danh sách ở đây: Maudanhsachdutuyenlop10_2021.xls

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Năm học 2021 - 2022 

      

Kính gửi:  

- UBND các huyện (thị xã): Ayun Pa, Ia Pa, Mang Yang, Đăk Pơ, Kbang, Kông Chro, An Khê.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện (thị xã): Ayun Pa, Ia Pa, Mang Yang, Đăk Pơ, Kbang, Kông Chro, An Khê.

 

Căn cứ văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và tuyển sinh trung học phổ thông (THPT);

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú;

Căn Cứ Công văn số 915/KH-SGDĐT ngày 13/05/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai V/v Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 và Công văn số 624/ SGDĐT-KHTC, ngày 06/4/2021 về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 cho các trường phổ thông năm học 2021-2022;

Căn cứ Kế hoạch số 85/KH-DTNTĐGL ngày 02/6/2021 về việc tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT DTNT Đông Gia Lai;

 Trường THPT DTNT Đông Gia Lai thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 có những nội dung cụ thể như sau:

  1. Đối tượng tuyển sinh

            Người học là người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp THCS theo chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi theo qui định, bản thân và gia đình định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn với tỉ lệ: học sinh dân tộc Bahnar và Jrai chiếm 90%, dân tộc khác chiếm 10% của chỉ tiêu tuyển sinh.

2. Phương thức tuyển sinh

            Trường THPT DTNT Đông Gia Lai tuyển sinh theo phương thức xét tuyển.

Điểm xét tuyển là tổng điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học THCS của đối tượng tuyển sinh (nếu lưu ban ở lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó) và điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích;

- Điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập cho mỗi năm học được tính như điểm b mục 2, phần II của mục C công văn số  915/KH-SGDĐT ngày 13/05/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.

- Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích tối đa không quá 4,0 điểm, được tính tại điểm IV của mục B Công văn số 915/KH-SGDĐT ngày 13/05/2021  của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.

3. Nguyên tắc xét tuyển

            Lấy điểm xét tuyển từ cao xuống thấp (theo chỉ tiêu từng huyện, thị xã) theo quy định:

            - 80% chỉ tiêu xét tuyển dành cho học sinh của các trường THCS DTNT huyện (thị xã).

            - 20% chỉ tiêu còn lại xét tuyển học sinh từ các trường THCS khác (nếu học sinh các trường THCS khác có điểm xét tuyển thấp hơn học sinh trường THCS DTNT thì ưu tiên xét tuyển bổ sung học sinh trường THCS DTNT).

            - Nếu đến chỉ tiêu cuối cùng nhiều người học có điểm bằng nhau thì lấy tổng điểm trung bình cả năm học lớp 9 của tất cả các môn có tính điểm trung bình để xếp từ cao xuống thấp; nếu vẫn có trường hợp bằng điểm nhau thì phân biệt bằng tổng điểm trung bình cả năm của môn Toán và môn Ngữ văn của năm học lớp 9.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

Trên cơ sở quy hoạch đào tạo cán bộ, nguồn nhân lực có chất lượng của các địa phương, quy mô của trường THPT DTNT Đông Gia Lai và chỉ tiêu tuyển sinh  được giao năm học 2021-2022 là  132 học sinh, trường THPT DTNT Đông Gia Lai phân bổ cho từng huyện ( thị xã) cụ thể như sau: Ayun Pa: 16 ; Ia Pa: 31; Đak Pơ:  14 ; Kbang: 25 ; Kông Chro: 16; Mang Yang: 28, An Khê: 02.

5. Điều kiện và hồ sơ dự tuyển

a. Điều kiện dự tuyển:

- Thuộc đối tượng tuyển sinh quy định tại mục 1;

- Trong độ tuổi theo qui định và có hồ sơ hợp lệ.

b. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn đăng ký dự tuyển.

- Giấy khai sinh (bản sao có chứng thực);

- Sổ hộ khẩu (bản sao có chứng thực);

- Học bạ cấp THCS (bản sao có chứng thực);

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS (có chứng thực);

- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

- Lý lịch do Ủy ban nhân dân cấp xã, phường xác nhận.

6.Quy trình và thời gian tổ chức tuyển sinh

a. Quy trình tuyển sinh:

            - Căn cứ kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT DTNT Đông Gia Lai ra thông báo tuyển sinh, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (thị xã) thông báo rộng rãi cho phụ huynh, học sinh biết phương thức, chỉ tiêu, đối tượng tuyển sinh, điều kiện và hồ sơ dự tuyển.

            - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (thị xã) thu nhận hồ sơ dự tuyển, phối hợp với Công an huyện (thị xã) tiến hành kiểm tra lý lịch theo qui định hiện hành; lập danh sách đăng ký, nộp hồ sơ dự tuyển và biên bản xác minh lý lịch về trường THPT DTNT Đông Gia Lai.

            - Trường THPT DTNT Đông Gia Lai tham mưu với Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, tổ chức xét tuyển, báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

            - Sau khi có kết quả phê duyệt của Sở Giáo dục và Đào tạo, trường THPT DTNT Đông Gia Lai gửi danh sách trúng tuyển về Phòng Giáo dục huyện (thị xã) và giấy báo nhập học cho học sinh.

b. Thời gian tổ chức tuyển sinh:

            - Ngày 11/6/2021 đến ngày 16/6/2021: Thông báo tuyển sinh.

- Từ ngày 17/6/2021 đến ngày 26/6/2021: các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (thị xã) thu nhận hồ sơ dự tuyển.

- Từ ngày 27/6/2021 đến ngày 11/7/2021: các Phòng Giáo dục và Đào tạo lập danh sách trích ngang học sinh dự tuyển, phối hợp với Công an huyện (thị xã) tiến hành thẩm tra lý lịch của học sinh đồng thời nộp danh sách, hồ sơ dự tuyển về trường THPT DTNT Đông Gia Lai.

- Từ ngày 12/7/2021 đến 15/7/2021: Hội đồng tuyển sinh trường THPT DTNT Đông Gia Lai tổ chức xét tuyển.

- Từ ngày 16/7/2021 đến hết ngày 20/7/2021: Trường THPT DTNT Đông Gia Lai trình Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh sách trúng tuyển.

- Ngày 20/7/2021 đến ngày 22/7/2021: Trường THPT DTNT Đông Gia Lai  gửi danh sách học sinh trúng tuyển cho Phòng Giáo dục - Đào tạo; gửi giấy báo nhập học cho học sinh.

Mọi thắc mắc trong quá trình tuyển sinh xin liên hệ với Trường THPT DTNT Đông Gia Lai theo số điện thoại 0905072219 (thầy Hà Hữu Phúc) để được giải đáp.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 36
Tháng 12 : 478
Năm 2021 : 25.194