KẾ HOẠCH ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG THPT DTNT ĐÔNG GIA LAI                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 137/KH-DTNTDGL                                                       An Khê, ngày 28 tháng 09 năm 2017

KẾ HOẠCH ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2018

Thực hiện công văn số 1538 /SGDĐT-GDTrH ngày 27/08 /2017 về hướng dẫn thực nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017 -2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai, trường THPT DTNT Đông Gia Lai xây dựng Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2018, như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

1.1. Mục đích:

- Giúp học sinh rèn luyện kỹ năng, phương pháp và vận dụng kiến thức để làm tốt đề thi tốt nghiệp THPT năm 2018.

- Duy trì tỉ lệ đố tốt nghiệp THPT năm 2018 là 100%.

1.2.Yêu cầu

- Căn cứ vào đề thi mẫu và hướng dẫn thi THPT Quốc gia năm 2018, các tổ/nhóm bộ môn xây dựng chủ đề/chuyên đề ôn thi phù hợp với năng lực học sinh và đạt hiệu quả cao.

- Yêu cầu các tổ/nhóm bộ môn xây dựng tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2018 ( bao gồm cả kiến thức lớp 11 và lớp 12).

- Yêu cầu giáo viên giảng dạy phải nhiệt tình, tâm huyết, có trình độ chuyên môn cao; giáo viên giảng dạy phải quan tâm đặc biệt đến các em học sinh có nguy cơ rớt tốt nghiệp và tìm nhiều giải pháp để giúp các học sinh này đỗ tốt nghiệp THPT năm 2018.

- Yêu cầu học sinh tham gia ôn thi nghiêm túc, học tập đạt hiệu quả cao.

2. Tổ chức thực hiện

2.1.Chia lớp ôn tập:

- Tổng số học sinh lớp 12 là 113; chia làm 4 lớp ôn thi các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng anh.

- Có 64 học sinh đăng kí thi KHTN và chia thành 2 lớp ôn thi các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học.

- Có 51 học sinh đăng kí thi KHXH và chia thành 2 lớp ôn thi các môn Lịch sử, Địa lí, GDCD.

- Nhà trường khuyến khích các Tổ/Nhóm chuyên môn có những giải pháp và cách làm hay, hiệu quả. Từ đó, xây dựng kế hoạch ôn tập và chi lớp phù hợp.

2.2. Thời gian ôn thi THPT năm 2018 :

2.2.1 Học kì I:

- Tuần 4: Ôn thi khảo sát đầu năm học 2017 -2018 với 9 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD; mỗi môn ôn thi khảo sát 2 tiết/tuần.

- Từ tuần 6 đến tuần 14: Ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2018 với ôn thi 9 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD; môn Toán, Ngữ văn, Tiếng anh ôn thi 2 tiết/tuần; Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí ôn thi 1,5 tiết/tuần và GDCD ôn thi 1 tiết/tuần.

- Tuần 15, tuần 16: Ôn thi học kì I với 9 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD; mỗi môn ôn thi học kì I là 2 tiết/tuần.

2.2.2 Học kì II:

- Tuần 19 đến tuần 23: Ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2018 với ôn thi 9 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD; môn Toán, Ngữ văn, Tiếng anh ôn thi 3 tiết/tuần; Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí ôn thi 2 tiết/tuần, GDCD ôn thi 1 tiết/tuần.

- Từ tuần 25 đến tuần 32: Ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2018 với ôn thi 8 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD; môn Toán, Ngữ văn, Tiếng anh ôn thi 4 tiết/tuần; Vật lí, Hóa học, Sinh học ôn thi 3 tiết/tuần; Lịch sử, Địa lí, GDCD ôn thi 2 tiết/tuần.

- Tuần 33 đến tuần 34: Ôn thi học kì II với 8 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD; mỗi môn ôn thi học kì II là 2 tiết/tuần.

2.3 Sau học kì II:

- Ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2018 với 3 tuần.

- Ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2018 với ôn thi 9 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD; môn Toán, Ngữ văn, Tiếng anh ôn thi 4 tiết/tuần; Vật lí, Hóa học, Sinh học ôn thi 3 tiết/tuần; Lịch sử, Địa lí, GDCD ôn thi 2 tiết/tuần.

2.4 Lưu ý: Các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD có kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém và kế hoạch giúp đỡ học sinh có nghi cơ rớt tốt nghiệp THPT năm 2018; mỗi môn phụ đạo 2 tiết/tuần ( có danh sách học sinh kèm theo).

3. Xây dựng chương trình và tài liệu.

- Căn cứ vào thời gian ôn thi THPT Quốc gia năm 2018, các Tổ/Nhóm chuyên môn xây dựng chương trình và tài liệu ôn thi THPT Quốc gia năm 2018.

- Biên soạn tài liệu ôn tập cho học sinh bao gồm nội dung chương trình lớp 11 và 12. Thực hiện dạy học phù hợp theo đề thi trắc nghiệm khách quan (trừ môn Ngữ văn); Nội dung của tài liệu phải đảm bảo phù hợp năng lực học sinh và đảm bảo kiến thức cho kì thi THPT Quốc gia năm 2018.

- Thời gian hoàn thành biên soạn tài liệu ôn thi THPT trước ngày 28 tháng 10 năm 2017.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo nhà trường (chỉ đạo)

- Các Tổ/Nhóm trưởng CM, Tổ văn phòng, giáo viên (để th/hiện);

- Lưu: VT, Tổ chuyên môn.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 24
Tháng 06 : 4
Năm 2020 : 24.672