LỊCH TRỰC CỦA GIÁO VIÊN GIỜ TỰ HỌC VÀ QUẢN LÝ HỌC SINH CUỐI TUẦN THÁNG 9/2017

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC CỦA GIÁO VIÊN

NĂM HỌC 2017– 2018

( Thời gian từ 01/9/2017 đến 30/9/2017)

Tài liệu đính kèm: Tải về

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO GIA LAI        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPTDTNT ĐÔNG GIA LAI        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                     An Khê, ngày 28 tháng 8 năm 2017

 

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC CỦA GIÁO VIÊN

NĂM HỌC 2017– 2018

( Thời gian từ 01/9/2017 đến 30/9/2017)

 

STT

GIÁO VIÊN TRỰC

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1

Kết (Tin)

Tối thứ 6, ngày 01/9/2017

 

Trực bù tháng 8/2017

2

Huy (Lý)

Sáng thứ 7, ngày 02/9/2017

3

Ý (Toán)

Chiều thứ 7, ngày 02/9/2017

4

Sương (Toán)

Tối thứ 7, ngày 02/9/2017

 

Tổ Toán –Tin

(Được cắt từ:

Sương trở đi –tiếp theo của tháng trước)

5

Kết (Tin)

Sáng CN, ngày 03/9/2017

6

Hòa (Tin)

Chiều CN, ngày 03/9/2017

7

Lực (T.Dục)

Tối CN, ngày 03/9/2017

Nhóm Thể dục

8

Vũ (T.Dục)

Tối thứ 2, ngày 04/9/2017

9

Quang (T.Dục)

Tối thứ 3, ngày 05/9/2017

10

Triều (Hóa)

Tối thứ 4, ngày 06/9/2017

 

Tổ Lý- Hóa -Sinh

11

Hạnh (Hóa)

Tối thứ 5, ngày 07/9/2017

12

Phương (Sinh)

Tối thứ 6, ngày 08/9/2017

13

Huy (Lý)

Chiều thứ 7, ngày 09/9/2017

14

Giang (Lý)

Tối thứ 7, ngày 09/9/2017

15

Kỳ (Lý)

Sáng CN, ngày 10/9/2017

16

Lan (Hóa)

Chiều CN, ngày 10/9/2017

17

Thảo (Sinh)

Tối  CN, ngày 10/9/2017

18

Phấn (Văn)

Tối thứ 2, ngày 11/9/2017

Tổ Văn

19

Vinh (Văn)

Tối thứ 3, ngày 12/9/2017

20

Tài (Văn)

Tối thứ 4, ngày 13/9/2017

21

Trang (Văn)

Tối thứ 5, ngày 14/9/2017

22

Thủy (Văn)

Tối thứ 6, ngày 15/9/2017

23

Cường (Địa)

Chiều thứ 7, ngày 16/9/2017

Tổ Sử -Địa -GDCD

24

Thắm (Sử)

Tối thứ 7, ngày 16/9/2017

25

Kiều (Sử)

Sáng CN, ngày 17/9/2017

26

Lạc (Sử)

Chiều CN, ngày  17/9/2017

27

Huyền (A.Văn)

Tối  CN, ngày 17/9/2017

Tổ Tiếng Anh

28

Hạ (A.Văn)

Tối thứ 2, ngày 18/9/2017

29

Đăng (A.Văn)

Tối thứ 3, ngày 19/9/2017

30

Ý (Toán)

Tối thứ 4, ngày  20/9/2017

Tổ Toán –Tin

31

Hoa (Toán)

Tối thứ 5, ngày 21/9/2017

32

Tân (Toán)

Tối thứ 6, ngày 22/9/2017

33

Nguyên (Toán)

Chiều thứ 7, ngày  23/9/2017

34

T.Lâm (Toán)

Tối thứ 7, ngày 23/9/2017

35

Sương (Toán)

Sáng CN, ngày 24/9/2017

36

Kết (Tin)

Chiều CN, ngày 24/9/2017

37

Hòa (Tin)

Tối  CN, ngày 24/9/2017

38

Lực (T.Dục)

Tối thứ 2, ngày 25/9/2017

Nhóm Thể dục

39

Vũ (T.Dục)

Tối thứ 3, ngày 26/9/2017

40

Quang (T.Dục)

Tối thứ 4, ngày 27/9/2017

41

Triều (Hóa)

Tối thứ 5, ngày 28/9/2017

 

Tổ Lý- Hóa -Sinh

42

Hạnh (Hóa)

Tối thứ 6, ngày 29/9/2017

43

Phương (Sinh)

Chiều thứ 7, ngày 30/9/2017

44

Huy (Lý)

Tối thứ 7, ngày 30/9/2017

 

Danh sách này có 31 giáo viên tham gia trực; miễn trực: 01 giáo viên nghỉ hộ sản – Cô Hà Thị Thương.

* Lưu ý:

        - Đối với GV trực đêm phải thực hiện đúng thời gian quy định, nếu có thay đổi thì phải báo lại cho nhà trường để điều chỉnh lịch trực cho phù hợp, không được tự ý sửa trên lịch trực đã phân công của lãnh đạo nhà trường.

        - Đối với GV trực ngày thứ 7 và CN ca trực buổi sáng bắt đầu từ 9h00đến 11h30; buổi chiều từ 13h30đến 16h30.

        - Đối với GV Nam ca trực bắt đầu từ 18h45 đến 22h30.

        - Đối với GV Nữ ca trực bắt đầu từ 18h45 đến 21h30.

       - Đối với GV trực phải ghi chép đầy đủ diễn biến của buổi trực vào sổ trực.

        - Sau khi hết lịch trực của người cuối cùng thì sẽ quay lại người đầu tiên tới khi nào có sự thay đổi lịch trực mới.

                                                                                                                                

                                                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG


                              

 

 

 

 

                                                                                                                                            Văn Thị Thu Vân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 50
Hôm qua : 307
Tháng 05 : 5.031
Năm 2020 : 24.169